Avisar de contenido inadecuado

Teatro Zero en Axunica

9/05/2012

Do silencio á palabra do TeatroZero

Ibrahima M Benge propón unha reflexión sobre a inmigración co monólogo ‘Un extraño’

I.O.V/ Lugo.

Ibrahima M Benge, actor da compañía TeatroZero, chegou hai seis anos á España dende Senegal. Alí adicábase á pesca artesanal, a actividade máis importante do país, en continuo retroceso pola presenza cada vez maior da industria pesqueira internacional. ‘La...